top of page

Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia

módszerspecifikus képzés

a Semmelweis Egyetemnél akkreditált képzés indul
a 2023/2024-es tanévben

A Pszichoanalitikusan Orientált Képző Egyesület (POPKE) Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia Módszerspecifikus Képzést indít 2022 szeptemberében a Semmelweis Egyetem szakvizsgára felkészítő Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzéssel közösen. A képzés a szakvizsgára felkészítő pszichoterápiás képzés módszerspecifikus fázisa. A teljes képzés elvégzése a szakvizsga letételéhez szükséges. A szakvizsgán a jelölt a POPKE tételsor alapján vizsgázik. A képzés mint módszer választható, a klinikai képzéssel párhuzamosan indul. A Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzés klinikai fázisához bérmely akkreditált módszer társítható.

A képzés célja:

A propedeutikai illetve klinikai fázisokra épülő, pszichodinamikai elméleti háttéren alapuló fókuszált egyéni pszichoterápia elméletének és gyakorlatának elsajátítása; korszerű elméleti ismeretek és terápiás gyakorlat közvetítése.

A képzés részei:

sajátélmény, elmélet, szupervízió.

 

Sajátélmény:

  • 250 óra egyéni sajátélmény a TH képzés által elfogadott sajátélmény kiképző terapeutánál, vagy

  • 150 óra (hozott) csoport- vagy egyéni sajátélmény és

  • 100 óra egyéni sajátélmény a TH képzés által elfogadott sajátélmény terapeutánál.

 

A hozott csoport- vagy egyéni sajátélmény:

A Pszichoterápiás Tanács tagságával és a Tanácsnál elfogadott képzési programmal rendelkező módszerspecifikus szakegyesületek csoport- vagy egyéni sajátélményét 150 órában elfogadjuk abban az esetben, ha folyamatosan és kiképző terapeutánál történt és az illető egyesület tanulmányi szabályzata szerint is befejezett sajátélménynek számít. A módszerhez leginkább ajánlott a csoportanalitikus (CSAKIT)-sajátélmény csoport.

 

Az elméleti képzés

150 óra elmélet

Szupervízió

160 óra csoportos szupervízió

A képzés során évente minimum 2 eset folyamatos párhuzamos vezetése szükséges, ezeket esetmegbeszélő csoportban dolgozzuk fel. A képzés esetvédéses vizsgával zárul.

A képzésnek a pszichoterápia szakvizsgához szükséges szintjének ideje (kivéve a sajátélmény részt) a klinikai fázissal párhuzamosan 6 félév. A képzés teljes időtartama, amely az önálló módszerspecifikus pszichoterápiás munkához szükséges, 3 tanév. A képzés egyes elemei időben eltolódhatnak, a kezdés a klinikai fázis kezdetéhez kötött.

A klinikai fázisra történő beiratkozással egyidejűleg kell beiratkozni a Fókuszált Pszichodinamikus módszerspecifikus képzésbe, vagy más választott módszerspecifikus képzésbe is. A módszerspecifikus képzés a klinikai képzéssel párhuzamosan történik.

A sajátélmény a Propedeutikai és Klinikai fázissal párhuzamosan végezhető, melyre a TH képzés által elfogadott kiképző terapeutánál lehet jelentkezni.

A kiképzők: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, a Pszichoanalitikusan Orientált Képző Egyesület és a Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás Képzés kiképzői.

 

A képzést kellő számú jelentkezés esetén indítjuk.

 

Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal: Dr. Harmatta János janos.harmatta@gmail.com.

Információ: Bagotai Tamás bagotait@gmail.com, T: +36 30 390 3418

bottom of page