Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia

módszerspecifikus képzés

a Semmelweis Egyetemen és az Európai Pszichoterápiás Szövetségnél akkreditált képzés indul a 2021/2022-es tanévben

A Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás Képzés Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápia Módszerspecifikus Képzést indít. A képzés a szakvizsgára felkészítő pszichoterápiás képzés módszerspecifikus fázisa. A teljes képzés elvégzése a szakvizsga letételéhez szükséges. 

A képzés célja:

A propedeutikai illetve klinikai fázisokra épülő, pszichodinamikai elméleti háttéren alapuló fókuszált egyéni pszichoterápia elméletének és gyakorlatának elsajátítása; korszerű elméleti ismeretek és terápiás gyakorlat közvetítése.

A képzés részei:

sajátélmény, elmélet, szupervízió.

 

Sajátélmény:

  • 250 óra egyéni sajátélmény a TH képzés által elfogadott sajátélmény kiképző terapeutánál, vagy

  • 150 óra (hozott) csoport- vagy egyéni sajátélmény és

  • 100 óra egyéni sajátélmény a TH képzés által elfogadott sajátélmény terapeutánál.

 

A hozott csoport- vagy egyéni sajátélmény:

A Pszichoterápiás Tanács tagságával és a Tanácsnál elfogadott képzési programmal rendelkező módszerspecifikus szakegyesületek csoport- vagy egyéni sajátélményét elfogadjuk abban az esetben, ha folyamatosan és kiképző terapeutánál történt és az illető egyesület tanulmányi szabályzata szerint is befejezett sajátélménynek számít. A módszerhez leginkább ajánlott a csoportanalitikus (CSAKIT)-sajátélmény csoport.

 

Az elméleti képzés

120 óra elmélet (ebből 60 óra beszámítás a TEPKI képzésből)

Szupervízió:

  • 80 óra csoportos szupervízió (ebből 10 óra beszámítás a TEPKI képzésből)

  • 10 óra egyéni szupervízió

 

A képzés során minimum 3 eset folyamatos párhuzamos vezetése szükséges, mint esetmunka. Ezekből 2 esetet csoportos szupervízióba, 1 esetet külső egyéni szupervízióba (min. 10 óra) kell vinni a képzés által elfogadott kiképző terapeutához. A képzés esetvizsgával zárul.

 

A képzés ideje (kivéve a sajátélmény részt és az egyéni szupervíziót) 1 tanév, rendszerint kéthetente, pénteki napokon, 7:30-tól 12:30-ig tart.

A jelentkezés feltételei:

A Tündérhegyi képzés sikeres elvégzése után 3 éven belül lehet jelentkezni a Fókuszált Dinamikus Pszichoterápia módszerspecifikus képzés elméleti és gyakorlati részére. A sajátélmény a Propedeutikai és Klinikai fázissal párhuzamosan végezhető, melyre a TH képzés által elfogadott kiképző terapeutánál lehet jelentkezni.

A kiképzők: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, a Pszichoanalitikusan Orientált Képző Egyesület és a Tündérhegyi Európai Pszichoterápiás Képzés kiképzői.

 

A képzést kellő számú jelentkezés esetén indítjuk.

 

Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal: Dr. Harmatta Jánosnál janos.harmatta@gmail.com.

Információ: Bagotai Tamás bagotait@gmail.com, T: +36 30 390 3418