Álláshirdetés

Országos Mozgásszervi Intézet

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mozgásszervi Intézet 
Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály


Osztályos Klinikai Szakpszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony, mely meghosszabbítható.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályra keresünk osztályos klinikai szakpszichológust, vagy jelöltet. Az osztály profiljába illeszkedő pszichoterápiás ismeret előnyt jelent.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Pszichológus,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz, a pályázó adataival, elérhetőségével, iskolai és szakmai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési engedély és kamarai tagság, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatait a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. szeptember 1-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu valamint a www.tunderhegy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.