PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉST INDÍT

a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI) Budapesten
2022. szeptemberben

A képzés a Semmelweis Egyetem keretében folyik

A képzés hangsúlyt helyez a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munka elsajátításának biztosítására.

 

A.) Propedeutikai fázis

Az egyéves propedeutikai fázis a szakvizsga-képzés részeként tartalmazza az elméleti és gyakorlati követelményeket szakorvosok, valamint neuropszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok számára, beleértve a pszichopatológiai ismereteket is.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a dinamikus pszichoterápiás irányú kivizsgálás, valamint a pszichoterápiás tanácsadás és betegvezetés gyakorlatába. A tanév végére a hallgatók elsajátítják a pszichoterápiás irányú exploráció gyakorlatát is.

 

B.) Klinikai fázis

A kétéves klinikai fázis lehetőséget nyújt a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munkamód elsajátítására.

Jelentkezhetnek pszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, illetve a propedeutikai fázist sikeresen elvégzett szakorvosok, neuro-szakpszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok.

A képzés nagy hangsúlyt helyez a rövidterápiák diagnosztikai, indikációs és terápiás előkészítését biztosító pszichoterápiás első interjú gyakorlatának elsajátítására. A második év gyakorlati követelményeként a hallgatók szupervízió mellett rövid pszichoterápiás eseteket visznek. A tematika kiterjed a korszerű pszichoszomatikus ismeretekre, a pszichopatológia, a pszichodinamika és a feltáró pszichoterápiák alapismereteire. A képzés keretében elsajátítandó külön kurzusként az Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztika, az egyes kórképek speciális terápiás megoldásai, valamint a gyógyszeres terápia és pszichoterápia kombinálásának kérdései. A pszichoterápiás ismeretanyag dinamikus szemléletű rövid pszichoterápiára készít fel és a képzéssel párhuzamosan önismereti sajátélményű egyéni terápiával és szupervízióval a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület (POPKE) keretében a Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás módszerspecifikus képzés is elvégezhető.

A klinikai fázis bármely módszerspecifikus pszichoterápiás irányzattal kombinálható.

A képzést kéthetente, pénteki napokon 10.00-15.30 óra között tartjuk.

A képzési napok elméleti előadásokból, szemináriumokból és esetmegbeszélő csoportokból épülnek fel.

A képzés évente vizsgával, a képzés végén esettanulmány megvédésével zárul. A tandíjat a Semmelweis Egyetem határozza meg és hozzájuk fizetendő.

 

C.) Pszichoterápiás alapismeretek tanfolyam

Egyéves tanfolyam - önálló továbbképzésként - orvosok, pszichológusok és  más diplomával rendelkező segítő foglalkozású szakemberek (gyógypedagógusok, szociális munkások, védőnők, mentálhigiénés szakemberek) számára, akiknek munkájában hangsúlyos szerepet kap a kapcsolati folyamatok megértése és kezelése.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a kapcsolati folyamatok személyközi helyzetekben történő felismerésébe, megértésébe,  kezelésébe. 

 

A képzés helyszíne:

  • OMINT-OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály (Tündérhegy), 1121 Budapest/Budakeszi, Szanatórium u. 19. és a

  • Magyar Pszichiátriai Társaság székhelye, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A.

Az oktatók a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés kiképzői.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és a diplomák beszkennelt másolatával: Dr. Harmatta Jánosjanos.harmatta@gmail.com

Információ: Bagotai Tamás bagotait@gmail.com, T: +36 30 390 3418

A képzésre a végzett szakorvosoknak, valamint a klinikai, alkalmazott egészségpszichológiai és neuropszichológiai szakpszichológusoknak egyidejűleg a Semmelweis Egyetem (SE) Szak- és Továbbképzési Központjában is be kell iratkozniuk képzési tervvel augusztus 31-ig. A SE tandíjáról a Szak- és Továbbképzési Központ honlapján (https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/) lehet tájékozódni. 

A képzésre jelentkezőknek egyidejűleg a POPKE Tündérhegyi Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás módszerspecifikus képzésbe, vagy más választott, akkreditált módszerspecifikus képzésbe is be kell iratkozni. .

Az Egyetem által elfogadott képzési terv beszkennelt másolatát kérjük elküldeni Bagotai Tamás képzési felelősnek: bagotait@gmail.com 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

PSZICHOTERÁPIA
ráépített egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés ügymenete

(22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet)

A pszichoterapeuták etikai kódexe
Érvényes: 2015. szeptember 24.

A TEPKI képzés Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója