top of page

PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉST INDÍT

a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI)
Budapesten
2024. szeptemberben

A képzés a Semmelweis Egyetem keretében folyik.

A képzés hangsúlyt helyez a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munka elsajátításának biztosítására.

A) Pszichoterápia I. képzés (36 hó)

Propedeutikai fázis (12 hó)

Az egy éves (12 hó) propedeutikai fázis a szakvizsga-képzés részeként tartalmazza az elméleti és gyakorlati követelményeket szakorvosok, valamint neuro- szakpszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok számára, beleértve a pszichopatológiai ismereteket is.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a dinamikus pszichoterápiás irányú kivizsgálás, valamint a pszichoterápiás tanácsadás és betegvezetés gyakorlatába. A tanév végére a hallgatók elsajátítják a pszichoterápiás irányú exploráció gyakorlatát is. A propedeutika sikeres végzése után a képzés a Klinikai Fázis I.-II. évével (24 hó) folytatható.

 

B) Pszichoterápia II. képzés (24 hó)

Klinikai fázis I.-II.

A kétéves klinikai fázis lehetőséget nyújt a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munkamód elsajátítására.

Jelentkezhetnek pszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, illetve a propedeutikai fázist sikeresen elvégzett szakorvosok, neuro- szakpszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok a 36 hónapos Pszichoterápia I. képzésük részeként.

A képzés nagy hangsúlyt helyez a rövidterápiák diagnosztikai, indikációs és terápiás előkészítését biztosító pszichoterápiás első interjú gyakorlatának elsajátítására. A második év gyakorlati követelményeként a hallgatók szupervízió mellett rövid pszichoterápiás eseteket visznek. A tematika kiterjed a pszichopatológia, a pszichodinamika és a feltáró pszichoterápiák alapismereteire. A képzés keretében elsajátítandó külön kurzusként az Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztika, az egyes kórképek speciális terápiás megoldásai, valamint a gyógyszeres terápia és pszichoterápia kombinálásának kérdései. A pszichoterápiás ismeretanyag dinamikus szemléletű rövid pszichoterápiára készít fel és a képzéssel párhuzamosan önismereti sajátélményű egyéni terápiával és szupervízióval a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás és Kiképző Egyesület (POPKE) keretében a Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás módszerspecifikus képzés is elvégezhető.

A klinikai fázis bármely módszerspecifikus pszichoterápiás irányzattal kombinálható.

A képzést kéthetente, pénteki napokon 10.00 – 15.30 óra között tartjuk. A Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás módszerspecifikus képzés az ezt követő pénteki napokon zajlik.

 

A képzési napok elméleti előadásokból, szemináriumokból és esetmegbeszélő csoportokból épülnek fel.

A képzés félévente vizsgával, a képzés végén esettanulmány megvédésével zárul. A tandíjat a Semmelweis Egyetem határozza meg és hozzájuk fizetendő.

C.) Pszichoterápiás alapismeretek tanfolyam

Egy éves tanfolyam - önálló továbbképzésként - orvosok, pszichológusok és más diplomával rendelkező segítő foglalkozású szakemberek (gyógypedagógusok, szociális munkások, védőnők, mentálhigiénés szakemberek) számára, akiknek munkájában hangsúlyos szerepet kap a kapcsolati folyamatok megértése és kezelése.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a kapcsolati folyamatok személyközi helyzetekben történő felismerésébe, megértésébe, kezelésébe.

A pszichoterapeuta képzésbe jelentkezéshez pszichoterápiás munkahely szükséges. Akik nem akkreditált munkahelyen dolgoznak, heti 2x4 órás terápiás tevékenységet (ebből 2 óra szupervízió) kell végezniük terápiás gyakorlatra akkreditált képzőhelyen 21 hónapon át.

A képzéshez tartozik még 3 hó osztályos hospitálás akkreditált pszichoterápiás osztályon.

 

A képzés helyszíne:

Budapest: Semmelweis Egyetem, Rehabilitációs Klinika Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás-rehabilitációs Osztály (Tündérhegy), 1121 Budapest/Budakeszi, Szanatórium u. 19. és a Magyar Pszichiátriai Társaság székhelye, 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 75/A.

Az oktatók a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés kiképzői.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és a diplomák beszkennelt másolatával:
Dr. Harmatta János, janos.harmatta@gmail.com.

Információ: Bagotai Tamás, bagotait@gmail.com, T: +36 30 390 3418

A képzésre a végzett szakorvosoknak és klinikai- alkalmazott egészségpszichológiai- és neuro- szakpszichológusoknak egyidejűleg a Semmelweis Egyetem Szak-és Továbbképzési Igazgatóságán is be kell iratkozniuk képzési tervvel 2024. július 1-5. között. Felvételi beszélgetésre a Semmelweis Egyetemen július 30-31-én kerül sor. A SE tandíjáról a Szak-és továbbképzési Igazgatóság honlapján lehet tájékozódni. A tandíj tartalmazza a módszerspecifikus képzés díját is.

A jelentkezés határideje: 2024. július 3. A felvételi beszélgetés időpontja a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztályon július 3. 15 óra.

Egyidejűleg a POPKE Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás képzésébe, vagy más módszerspecifikus pszichoterápiás képzésbe is be kell iratkozni. Az Egyetem által elfogadott képzési terv beszkennelt másolatát kérjük elküldeni Bagotai Tamás képzési felelősnek: bagotait@gmail.com.

A jelentkezés után értesítést küldünk a felvételi teendőkről.

 
 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

PSZICHOTERÁPIA
ráépített egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés ügymenete

(22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet)

A pszichoterapeuták etikai kódexe
Érvényes: 2015. szeptember 24.

A TEPKI képzés Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

A Semmelweis Egyetem képzési hirdetménye
Kelt: 2024. április 18.

bottom of page