top of page

PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉST INDÍT

a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés (TEPKI) Budapesten
2022. szeptemberben

A képzés a Semmelweis Egyetem keretében folyik

A képzés hangsúlyt helyez a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munka elsajátításának biztosítására.

 

A.) Propedeutikai fázis

Az egyéves propedeutikai fázis a szakvizsga-képzés részeként tartalmazza az elméleti és gyakorlati követelményeket szakorvosok, valamint neuropszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok számára, beleértve a pszichopatológiai ismereteket is.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a dinamikus pszichoterápiás irányú kivizsgálás, valamint a pszichoterápiás tanácsadás és betegvezetés gyakorlatába. A tanév végére a hallgatók elsajátítják a pszichoterápiás irányú exploráció gyakorlatát is.

 

B.) Klinikai fázis

A kétéves klinikai fázis lehetőséget nyújt a pszichoterápiás elméleti alapok és a gyakorlati klinikai munkamód elsajátítására.

Jelentkezhetnek pszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, illetve a propedeutikai fázist sikeresen elvégzett szakorvosok, neuro-szakpszichológusok és alkalmazott egészségpszichológusok.

A képzés nagy hangsúlyt helyez a rövidterápiák diagnosztikai, indikációs és terápiás előkészítését biztosító pszichoterápiás első interjú gyakorlatának elsajátítására. A második év gyakorlati követelményeként a hallgatók szupervízió mellett rövid pszichoterápiás eseteket visznek. A tematika kiterjed a korszerű pszichoszomatikus ismeretekre, a pszichopatológia, a pszichodinamika és a feltáró pszichoterápiák alapismereteire. A képzés keretében elsajátítandó külön kurzusként az Operacionalizált Pszichodinamikus Diagnosztika, az egyes kórképek speciális terápiás megoldásai, valamint a gyógyszeres terápia és pszichoterápia kombinálásának kérdései. A pszichoterápiás ismeretanyag dinamikus szemléletű rövid pszichoterápiára készít fel és a képzéssel párhuzamosan önismereti sajátélményű egyéni terápiával és szupervízióval a Pszichoanalitikusan Orientált Pszichoterápiás Képző Egyesület (POPKE) keretében a Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás módszerspecifikus képzés is elvégezhető.

A klinikai fázis bármely módszerspecifikus pszichoterápiás irányzattal kombinálható.

A képzést a klinikai fázisban hetente, pénteki napokon 10.00-15.30 óra között tartjuk.

A képzési napok elméleti előadásokból, szemináriumokból és esetmegbeszélő csoportokból épülnek fel.

A képzés évente vizsgával, a képzés végén esettanulmány megvédésével zárul. A tandíjat a Semmelweis Egyetem határozza meg és hozzájuk fizetendő.

 

C.) Pszichoterápiás alapismeretek tanfolyam

Egyéves tanfolyam - önálló továbbképzésként - orvosok, pszichológusok és  más diplomával rendelkező segítő foglalkozású szakemberek (gyógypedagógusok, szociális munkások, védőnők, mentálhigiénés szakemberek) számára, akiknek munkájában hangsúlyos szerepet kap a kapcsolati folyamatok megértése és kezelése.

A képzés betekintést nyújt a pszichoterápia elméleti és módszertani alaptételeibe és bevezet a kapcsolati folyamatok személyközi helyzetekben történő felismerésébe, megértésébe,  kezelésébe. 

 

A képzés helyszíne:

  • OMINT-OORI Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály (Tündérhegy), 1121 Budapest/Budakeszi, Szanatórium u. 19. és a

  • Magyar Pszichiátriai Társaság székhelye, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 75/A.

Az oktatók a Tündérhegyi Pszichoterapeuta Képzés kiképzői.

Meghosszabbított jelentkezési határidő 2022. szeptember 2.

Jelentkezés szakmai önéletrajzzal és a diplomák beszkennelt másolatával: Dr. Harmatta Jánosjanos.harmatta@gmail.com, valamint egyidejűleg a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóságánál.

Információ: Bagotai Tamás bagotait@gmail.com, T: +36 30 390 3418

Felvételi beszélgetésre 2022. szeptember 5.-én 12 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképzési Igazgatóságán.

A képzésre a végzett szakorvosoknak, valamint a klinikai, alkalmazott egészségpszichológiai és neuropszichológiai szakpszichológusoknak egyidejűleg a Semmelweis Egyetem (SE) Szak- és Továbbképzési Központjában is be kell iratkozniuk képzési tervvel szeptember 2-ig. A SE tandíjáról a Szak- és Továbbképzési Központ honlapján (https://semmelweis.hu/szak-es-tovabbkepzes/egyeb-kepzes/pszichoterapia-szakkepzes/) lehet tájékozódni. 

A képzésre jelentkezőknek egyidejűleg a POPKE Tündérhegyi Fókuszált Pszichodinamikus Pszichoterápiás módszerspecifikus képzésbe, vagy más választott, akkreditált módszerspecifikus képzésbe is be kell iratkozni.

Az Egyetem által elfogadott képzési terv beszkennelt másolatát kérjük elküldeni Bagotai Tamás képzési felelősnek: bagotait@gmail.com 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

PSZICHOTERÁPIA
ráépített egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés ügymenete

(22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet)

A pszichoterapeuták etikai kódexe
Érvényes: 2015. szeptember 24.

A TEPKI képzés Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója

A Semmelweis Egyetem képzési hirdetménye
Érvényes: 2022. augusztus 24.

bottom of page