Álláshirdetés

Országos Mozgásszervi Intézet

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján

pályázatot hirdet

Országos Mozgásszervi Intézet 
Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály


Szakápoló

(előnyt jelent ha valaki pszichiátriai szakápoló)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előírt végzettségének és szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírás, valamint az érvényben lévő magasabb szintű, vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján ápolja, gondozza a betegeket és az orvosi utasítások szigorú betartásával részt vesz a gyógyító munkában. Az osztály profiljának megfelelően elvégzi a szakápolási feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pszichoterápiás vagy pszichiátriai szakápoló

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz, a pályázó adataival, elérhetőségével, iskolai és szakmai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes működési engedély és egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Simon Gabriella részére a g.simon@rehabint.hu e-mail címen keresztül

•         Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu valamint a www.tunderhegy.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.