top of page
Álláshirdetés

Országos Mozgásszervi Intézet

 

                           

az "Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény” alapján

pályázatot hirdet

Országos Mozgásszervi Intézet Szanatórium utcai telephelye,
Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztálya
(Tündérhegy)


Szakápoló

(előnyt jelent ha valaki pszichiátriai szakápoló)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1121 Budapest, Szanatórium utca 19.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előírt végzettségének és szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírás, valamint az érvényben lévő magasabb szintű, vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján ápolja, gondozza a betegeket és az orvosi utasítások szigorú betartásával részt vesz a gyógyító munkában. Az osztály profiljának megfelelően elvégzi a szakápolási feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az "Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény” rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•  Középfokú képesítés, pszichoterápiás vagy pszichiátriai szakápoló

•  Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

•  COVID elleni védőoltás felvételét igazoló dokumentum

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Részletes, fényképes, szakmai önéletrajz, a pályázó adataival,
elérhetőségével
• Iskolai és szakmai végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok
másolata
• Érvényes működési engedély és egészségügyi szakdolgozói kamarai
tagság
• Felvétel esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó
pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő
személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Simon Gabriella részére a simon.gabriella@omint.hu e-mail címen keresztül

• Személyesen: Simon Gabriella, Budapest, 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. D 1. 106.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rehabint.hu valamint a www.tunderhegy.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

bottom of page