top of page

Kezelési rendszerünk

Csoporthangsúlyú pszichoterápiás rendszerben dolgozunk, pszichodinamikus szemlélettel. Mit is jelent ez közelebbről? 
Pszichoterápiás- magyarul lélektani munka a fő terápiás eszközünk (melyet szükség esetén gyógyszerrel egészítünk ki). Lélektani, vagyis a tünetek, jellegzetes kapcsolati mintázatok hátterében zajló tudattalan konfliktusok, érzések, fantáziák feltárása, megértése és feldolgozása, melynek következtében várható a gyógyulás, változás. Munka, vagyis a páciens aktív közreműködését igényli, szavakba kell öntenie megjelenő érzéseit, gondolatait. Csoporthangsúlyú - a lélektani munka döntően csoportokban zajlik. 
Nagycsoport - ahol a páciensek és a személyzet tagjai megbeszélik, ütköztetik, megjelenítik (verbálisan) a közösségben zajló folyamatokat, problémákat, bármit, amit együtt szeretnének megbeszélni. Pszichodinamikus kiscsoport - ahol szavakba öntik érzéseiket, egymásnak visszajelzéseket adnak/kapnak. Pszichodráma csoport - ahol dramatikus formában jelenítik meg érzéseiket. Szocioterápiás műhely - ahol kreatív feladatok (rajz, zene, élőszobrok, kommunikációs feladatok) segítségével jelenítik meg a bennük zajló érzéseket, fantáziákat, konfliktusokat. Művészetterápia - művészetpszichoterápia - ahol az alkotó folyamaton keresztül tárgyiasulnak a belső érzések. A művészetpszichoterápiás csoportban ennek szóbeli feldolgozása is zajlik. 
Rendszer - ebben a közösségben megjelennek a páciens jellegzetes működésmódjai, kapcsolódásai, esetleg a különböző terápiás helyzetekben különböző módon. A problémák elemzésénél új megoldások kidolgozása ezáltal lehetővé válik. 
Természetesen minden páciens munkáját segíti egy terapeuta, akivel integrálják a 24 órában, a hét 7 napján kívük-belül zajló történéseket a páciens belső működésével, élettörténetével.

 

bottom of page