top of page
Osztályunk története

A pszichoterápiás rezsim bonyolult és lélektani vonatkozásokban gazdag személyzeti rendszer, többéves munka eredményeképpen hozható létre és minden tagjától speciális képzettséget és jártasságot igényel. A Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályt 1979-ban alakította ki az akkori Egészségügyi Minisztérium a Szilassy út 6 sz. alatt fekvő, elhanyagolt állapotban lévő kis kórházban. Korábban itt tüdő-elmeosztály működött. 

 

Jóllehet már akkor is indokolt lett volna egy önálló pszichoterápiás központ felállítása, ezt az akkor uralkodó egészségügyi szemlélet nem tette lehetővé. A létrehozott intézményt az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézethez integrálták, a ház kezelési jogával együtt. 1979-1984-ig az épületet részlegesen felújították. Az átépítés évei alatt az osztály kizárólagosan ambulancia formájában működött, a fekvőbeteg részlegek 1984-ben nyíltak. Az osztály vezetői gárdája: Hidas György osztályvezető főorvos, Harmatta János főorvos, Szőnyi Gábor főorvos és Ajkay Klára vezető pszichológus voltak. Hidas, Harmatta, Szőnyi már kialakult teamet alkottak, együtt dolgoztak korábban a Fővárosi Pszichoterápiás Módszertani Központban. Valamennyien pszichoterápiás képzettséggel és gyakorlattal, pszichoanalitikus szemlélettel rendelkeztek, Ajkay Klára szintén, aki a Mérei-féle iskola egyik tanítványa volt. E mag köré szerveződött a munkatársi gárda. 1994. január 1-től az osztály az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet felügyelete alá tartozott, 1994 novemberétől - Hidas főorvos nyugdíjba menetelével - Harmatta János főorvos vezetésével.

Az OPNI megszűnése után az osztály az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részeként működött tovább, 2009. július 1-től helyileg is az OORI-ban (1121 Budapest, Szanatórium u. 19.).

2021. április 1-től a több egészségügyi intézet összevonásával létesült Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT, 1023 Budapest Frankel Leó út 25-29. Főigazgató főorvos: Prof. Dr. Poór Gyula egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja) részeként működik a Tündérhegyi Pszichoterápiás Osztály. 

2024. március 1-én jött létre az OORI általános jogutódjaként a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika, osztályunk ennek részeként a Semmelweis Egyetem égisze alá került.

bottom of page