top of page

Darvai Péter

Pszichoterápiás ápoló

Pszichoterápiás ápoló. felnőtt szakápoló, intenzív terápiás ápoló.

2020 óta dolgozik osztályunkon.

Darvai Péter
bottom of page